Monday 24th June 2024
Durbar Marg, Kathmandu

ซื้อที่ดินการซื้อที่ดิน ข้อควรรู้ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการมีที่ดินไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม สิ่งที่ต้องเตรียมคือข้อมูลรวมถึงรายละเอียดการซื้อ-ขาย กฎและข้อบังคับที่คุณต้องรู้ ดังนั้นเนื้อหาในบทความต่อไปนี้จะเน้นนำเสนอปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการคัดเลือกที่ดิน ข้อแนะนำ ปัจจัยในการซื้อที่ดินเพื่อสิ่งปลูกสร้าง ไม่ว่าจะเป็น ที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม ตลอดจนขั้นตอนการซื้อที่ดินว่ามีวิธีอย่างไร เงื่อนไขการชำระเงิน และเงื่อนไขที่ธนาคารสามารถอนุมัติได้สำหรับผู้ที่สนใจว่าควรผ่อนชำระหรือชำระเต็มจำนวน รายละเอียดทั้งหมด คุณสามารถค้นหาได้ในบทความนี้

ขั้นตอนพื้นฐานและสิ่งที่ควรพิจารณาในการซื้อที่ดิน

การซื้อที่ดินดี ๆ สักแปลงเป็นเรื่องในฝันที่หลายคนอยากจะเป็นเจ้าของ นั่นก็เพราะเมื่อเทียบกับรถยนต์แล้ว ค่านั้นวิ่งสวนทางกัน อนาคตราคาที่ดินมีแต่จะสูงขึ้น รถยนต์ส่วนตัว จะถูกลงจนแทบไม่เหลือ ดังนั้นใครมีทุนทรัพย์อยากจะซื้อที่ดินแปลงสวยเพื่อจุดประสงค์ใด ควรรีบซื้อโดยที่ผู้ครอบครองจะสามารถทำประโยชน์ในที่ดินดังต่อไปนี้

  • ที่อยู่อาศัยถือเป็นปัจจัยอันดับต้น ๆ เพราะที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยรวมถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว
  • ธุรกิจมาในรูปแบบของอาคารต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เช่น อาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัยขนาดเล็ก โรงแรม ร้านสะดวกซื้อ โรงพยาบาล เป็นต้น เป็นการลงทุนระยะยาว ผลประโยชน์จะตกอยู่กับเจ้าของที่ดินที่เป็นได้ทั้งเจ้าของที่ดินและเจ้าของกิจการด้วย
  • การเกษตรยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร ยังมีอีกหลายครอบครัวที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัย ดังนั้นการซื้อที่ดินจึงเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งในการซื้อที่ทำการเกษตรที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง เพื่อให้คนที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองเช่า หรือบางคนอาจเริ่มทำนาเองเลยไม่ต้องเสียเงิน

สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนซื้อที่ดิน

  • ที่ดินนั้นต้องมีเจ้าของชัดเจน มีทางหลักหรือทางรอง น้ำ ไฟ เข้าถึง ไม่เป็นที่ตาบอดจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยธรรมชาติของที่ตาบอดนั้นเป็นที่ดินที่ต้องสัญจรผ่านพื้นที่ของคนอื่น
  • เรื่องการซื้อขาย เมื่อมีการตกลงซื้อขายระหว่างผู้ซื้อกับเจ้าของที่ดินให้ได้ผลดี ผู้ซื้อควรชำระเงินเป็นเช็คที่ออกโดยธนาคารเท่านั้นโดยสามารถขอได้จากธนาคารในบริเวณที่ดินนั้น ๆ
  • สัญญาซื้อขายต้องดูให้รอบคอบ ปัจจัยต่อมาที่ควรคำนึงถึงคือสัญญาซื้อขายซึ่งมีความจำเป็นมาก เนื่องจากการซื้อที่ดินมีมูลค่าการชำระที่ค่อนข้างสูงและเมื่อได้มาแล้วต้องสามารถให้ประโยชน์แก่ผู้ซื้อได้อย่างแท้จริงในระยะยาว ดังนั้นควรตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาอย่างเคร่งครัด ให้ถูกต้องตามต้องการโดยไม่ขัดต่อหลักกฎหมายแต่อย่างใด

ในการซื้อที่ดินมีข้อควรระวังอะไรบ้าง ?

  • ที่ดินติดจำนองหรือไม่ เป็นสัญญาอีกประเภทหนึ่งซึ่งผู้จำนองเอาที่ดินดังกล่าว เป็นประกันการชำระหนี้แก่ผู้รับจำนอง ดังนั้น จึงไม่อยู่ในบังคับของสัญญาจำนองหรือสัญญาเช่าหรืออยู่ในระหว่างดำเนินการทางกฎหมาย
  • เงินค้ำประกัน เมื่อยังไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งรีบโอนเงิน แต่ปัญหาถูกหลอกให้วางเงินประกันในนามผู้ขายหรือเจ้าของที่ดินแปลงนั้น ผู้ขายหรือเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวได้นำเงินดังกล่าวไปไถ่ถอนโฉนดที่ดิน
  • การแบ่งขายที่ดิน ด้วยผู้ขายบางรายต้องการทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว จึงได้แบ่งที่ดินหลายแปลงและประกาศขายให้กับผู้ซื้อที่ดินหลายรายทำให้เกิดความยุ่งยากในภายหลัง เราต้องมาทำเรื่องไถ่ถอนที่ดินคืนแล้วยังต้องมาแบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินอีก
  • ติดต่อขอรางวัดที่ดิน หลังจากได้พูดคุยกับเจ้าของที่ดินจนมีความเข้าใจตรงกันแล้ว ควรติดต่อเจ้าของที่ดินเพื่อขอรังวัดที่ดิน เพื่อให้เขามาสำรวจที่ดินเดินหาแนวเขตที่ชัดเจน ถูกต้อง และตรงกับตำแหน่งในโฉนดที่ดิน ซึ่งการตรวจสอบทำให้เราได้รู้ความจริงไปด้วย ว่าเป็นที่ดินที่ติดปัญหาหรือไม่ เพื่อที่จะได้ไม่สร้างความลำบากให้กับเราในภายหลัง

ทำไมการซื้อที่ดินต้องใช้เงินสด ผ่อนไม่ได้ ?

ทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์

ผู้ซื้อที่ดินเปล่า ในเบื้องต้นมักจะไม่มีแผนรองรับการซื้อที่ดินที่ชัดเจนว่าจะได้ประโยชน์อย่างไร? ไม่เหมือนการซื้อที่ดินที่เขียนว่า ซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคารที่มีทั้งที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการ โดยปกติ ถ้าทำกับธนาคารก็สามารถกู้ผ่านธนาคารได้ เพราะมีแผนงานรวมถึงแผนธุรกิจที่ชัดเจน แต่ถ้าจ่ายเป็นเงินสดกับเจ้าของที่ดิน ส่วนใหญ่ควรเป็นเงินสด เพราะคนที่เป็นเจ้าของที่ดินบางคนอาจต้องการเงิน หรือบางกรณี อาจเป็นคนแปลกหน้าต่อกัน แต่มีความจำเป็นต้องทำธุรกรรมระหว่างกัน ดังนั้นเพื่อผลประโยชน์ของทุกฝ่ายโดยเฉพาะความเชื่อใจการจ่ายเงินสดสำหรับคนที่เจอกันไม่กี่ครั้งแม้จะเซ็นสัญญาซื้อขายกันแล้วก็ตาม การจ่ายเงินเต็มจำนวนเพื่อแลกโฉนดเป็นความยุติธรรมสำหรับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือเจ้าของที่ดิน เป็นต้น

จ่ายแบบผ่อนชำระมีความเสี่ยงสูง

ที่ดินเปล่าที่ยังไม่มีแผนการสร้างที่ชัดเจน ในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยหรืออาคารเพื่อทำธุรกิจ ในมุมมองของธนาคารหรือผู้ขายที่ดินนั้น มักมองว่า ผู้ซื้อจะไม่สามารถทำประโยชน์หรือสร้างมูลค่าใดๆ ได้เลย ดังนั้นความเสี่ยงจึงค่อนข้างสูงหากผ่อนชำระโดยเฉพาะที่ดินเพื่อการเกษตร สำหรับผู้ที่ต้องการทำการเกษตรซึ่งทราบกันดีว่าราคาผลผลิตนั้นค่อนข้างมีความผันผวน การเก็บเงินสดไว้เป็นทางออกที่ดีที่สุด

Back To Top